indhold

SBU-rapport från 1996 del 2 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1996 en studie kring betpåverkan av selektiv flamning, ogräsharvning med långfingerharv och rullharv, radrensning med skrappinnar och borstar, system för ogräsbekämpning, aktiva styrsystem, bandsprutning – munstycksplacering och bandbredder, resurssnål teknik för ogräsbekämpning samt radrensning av sockerbetor med hjälp av bildbehandling. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.