indhold

SBU-rapport från 1996 inom området sortförsök

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sortförsök utfördes 1996 en studie kring sortförsök samt praktiska sortförsök. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.