indhold

Sorter 2021

101,103,109,114,948-2021, Desirée Börjesdotter, NBR

Konklusion

Sukkerudbytte i årets sortsforsøg er på et højt niveau, til trods for at foråret var køligt og vådt. Regn i august og gode tilvækstforhold i efteråret viser roernes potentiale. Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. En markedssort skal levere et højt sukkerudbytte under forskellige vejr- og jordbundsforhold. I år afprøvedes 77 sorter i fem forsøg, en lokation (Tystofte) blev kasseret. Normalt testes sorterne to år før de kan blive markedsført. Det tidligere system med observationssorter er ved at blive opløst idet frøfirmaerne kan sælge frø af godkendte sorter direkte til dyrkerne.
Årets udbytte i sortforsøgene er for de dyrkede sorter i gennemsnit 16,5 ton sukker pr. ha, hvilket er 9 procent hørere end i 2020 (15,2 ton sukker pr. ha). Det ser ud til at tilvækst og sukkerindlagring fra august og frem til optagning har givet roerne gode muligheder at kompensere for de kolde og tørre forhold tidligere på sæsonen. Gennemsnit af sukkerindhold i forsøgene var i år 18,1 procent mod 17,5 procent sidste år. Sorternes forskelle i indtægt i årets forsøg for sorter som har været i prøvning mere end to år er fra +950 til -2.610 kr. pr. ha. sammenlignet med gennemsnittet af de dyrkede sorter.
I top i år er test-sorten Nakskov tæt fulgt af Cascara KWS og Falster. Ser vi til tre års resultater giver Daphna bedste sukkerudbytte, men bliver straffet af lavt sukkerindhold så i økonomiberegningen overhales den af Selma KWS, Cascara KWS, Nasser og Fenja KWS. I år er fem ALS-tolerante kandidatsorter afprøvede. Desuden er der afprøvet en kandidat som er tolerant mod virusgulsot-komplekset som spredes af ferskenbladlus. Virusgulsot er et reelt stort problem i vores sydlige nabolande og kan muligvis fremover blive et problem i Danmark.
I årets forsøg er sorternes opnåede indtægt beregnet ud fra den aftalte pris for 2022 (etårig aftale) inklusive et fradrag for fast topskive om 3 procent rodvægt.

Conclusion

When choosing sugar beet varieties, the most important parameter is yield capacity. Comparing varieties there is a large variation in terms of yield and revenue. This year 77 varieties were tested in five yield trials (one location at Tystofte discarded) for the recommended list of Danmark. The variety Nakskov was in top 2021 closely followed by Cascara KWS and Falster. The average sugar yield in the trials 2021 for the marketed varieties was 16,5 ton sugar per hectare, and it is nine percent more than the average of 2020. The average sugar content for the marketed varieties was 18,1 percent in comparison with 17,5 percent in 2020. When a simplified economy calculation is performed the range for varieties that have been in the trials for more than two years is from +950 to -2.610 DKK per hectare.
This year five ALS-tolerant candidates from one seed company were tested. The yield level was significantly lower compared to the market segment without this trait. Also a first year candidate tolerant to virus yellow complex was included in the trials for listing in Denmark.