indhold

Sorters tolerance overfor stængelnematoder

457-2022, Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I en sukkerroemark med angreb af stængelnematoder er seks sorter undersøgt for deres tolerance overfor skadegøreren. Bedømmelse af procent rodråd på tværsnit af øverste del af roelegemet viser, at Celesta KWS og Lomosa udviser den mindste andel rodråd på 37 og 39 pct. råd som et tegn på den bedste tolerance blandt de undersøgte sorter. Derefter følger Nakskov med 47 pct. råd. I midterfeltet af angreb ligger sorterne Cascara KWS og Twix. Mest angreb er set i Daphna med 86 pct. rodråd. Plantetallet optalt i de angrebne områder viser, at Lomosa har det største planteantal og Daphna det mindste planteantal.

Conclusion

In a sugar beet field infested with stem nematodes (Ditylenchus dipscaci), six varieties have been examined for their tolerance to the pest. Assessment of the percentage of root rot on the cross-section of the upper part of the beet body shows that Celesta KWS and Lomosa show the smallest proportion of root rot at 37 and 39 per cent rot and thus the best tolerance. After that, Nakskov follows with 47 per cent Root rot. In the middle field of attack are the varieties Cascara KWS and Twix. Most root rot is seen in Daphna with 86 per cent. The number of plants counted in the infested areas shows that Lomosa has the largest number of plants and Daphna the smallest.