indhold

Stocklöpare 2012, grobarhet och nya stockar 2013

Robert Olsson

Konklusion

Försöksdata och resultat av en undersökning av vad som händer med frön från stocklöpare.

Conclusion

Trial data and results from a study of seed from bolting plants.