indhold

“Strip tillage” i sukkerroedyrkningen

Otto Nielsen

Konklusion

I denne artikel gives en oversigt over strip tillage. Baggrunden er at anvendelsen af strip tillage er hastigt stigende i en række afgrøder og endvidere er der i Nordic Beet Research et udviklingsprojekt i gang indenfor emnet.