indhold

Stubbrotsnematoden ger greniga sockerbetor och lägre skörd

Betodlaren 3-2018 Åsa Olsson og Lars Persson

Konklusion

Frilevande nematoder orsakar förlust i sockerskörd på olika sätt. NBR har under tre år forskat på hur vi kan minska förlusterna och det finns nu många resultat till nytta för betodlingen att ta del av. De konkreta målen med forskningen har varit att ta fram skadetrösklar kring frilevande nematoder specifikt anpassade för sockerbetor samt att se om olika sorter skiljer imotståndskraft mot de olika nematodsläktena.