Innehåll

Stubbrotsnematoden ger greniga sockerbetor och lägre skörd