indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1987

Alstedgaard Forsøg 1987

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1987 omfattende: Klimatiske forhold, jordbehandlingsforsøg, sortsforsøg, gødningsforsøg, præcisionssåmaskiner, planteetablering, bortskaffelse af halm, kuldioxyd til sprøjtevæske, sygdomme og skadedyr, bekæmpelse af ukrudt, sprøjteteknik, sædskifte samt roehøstundersøgelser.