indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1990

Alstedgaard Forsøg 1990

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1990 omfattende: Klimatiske forhold og roernes vækst, halmnedmuldning, efterafgrøde og pløjefri dyrkning, jordbehandlingsforsøg, sortsforsøg, gødningsforsøg, såteknik, skadedyr, svampesygdomme, ukrudtsbekæmpelse, sprøjteteknik samt roehøst.