indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1992

Alstedgaard Forsøg 1992

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1992 omfattende: Klimatiske forhold og roernes vækstvilkår, sortsforsøg, optagningstider med sorter, gødningsforsøg, Natrium og kvælstof, diverse enkeltforsøg vedrørende gødskning, placering af gødning, diverse enkeltforsøg vedrørende placering af gødning, kvæg- og svinegylle, bekæmpelse af skadedyr, bejdsning med insektmidler, internationalt bejdseforsøg, ukrudtsbekæmpelse, diverse enkeltforsøg vedrørende ukrudtsbekæmpelse, bekæmpelse af bladsvampe, sprøjteteknik, forsøg med low-drift dyser, forsøg med Hardi Twin, kombineret radrensning og rækkesprøjtning, bladlusbekæmpelse med Hardi Twin og Danfoil, roehøstundersøgelser aftopning med gummislagler, skånsom rensning i optager, roevask direkte fra marken, nyttevirkning og økonomi samt rense-læssere.