indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1993

Alstedgaard Forsøg 1993

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1993 omfattende: Klimatiske forhold og roernes vækstvilkår, sortsforsøg, optagningstider med sorter, gødningsforsøg, natrium og kvælstof, enkeltforsøg om gødskning, placering af gødning, enkeltforsøg om placering, kvæg- og svinegylle, bekæmpelse af skadedyr, bejdsning med insektmidler, ukrudtsbekæmpelse, bekæmpelse hundepersille, ukrudtsarters følsomhed overfor de enkelte herbicider, bekæmpelse af bladsvampe, andre bladsvampeforsøg, sprøjteteknik, Twin sprøjte, Low-drift dyser, roehøstundersøgelser, slagleafpudser, oppelhjul og kitskær, pariserhjul, hollandsk og svensk bagende, renselæsser samt roevask.