indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1997

Alstedgaard Forsøg 1997

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1997 omfattende: Roernes vækstvilkår, sortsforsøg, skadedyrsbekæmpelse, ukrudtsbekæmpelse, sprøjteteknik, bladsvampe, roehøst, gødningsforsøg samt økomark.