indhold

Tema växtnäring till sockerbetor – fosfor del 1

Joakim Ekelöf

Konklusion

Sockerbetan är helt beroende av fosfor för att kunna växa. I takt med att jordarnas fosforstatus i Skåne försämras och att betorna sås tidigare och tidigare ökar sannolikheten för att hitta en potential i fosforgödslingen. Det var mycket länge sedan vi gjorde renodlade fosforförsök i Sverige, men låt oss titta närmare på vad vi vet så här långt gällande fosfor. Betodlaren nr. 2, 2016