indhold

Ukrudtsbekæmpelse med hypning

944-2018 Otto Nielsen

Konklusion

Det var ikke muligt at opnå en nævneværdig bekæmpelseseffekt i forsøgene. Udbyttemæssigt var der ingen signifikant effekt, men der sås en signifikant reduktion i antallet af roeplanter.

Conclusion

There was hardly any control of weeds in the trial using hoeing. Also, there was no significant yield effect, but there was a significant reduction in number of crop plants.