indhold

Varför skiljer det 1,8 ton socker per hektar?

Betodlaren 1-2018 Robert Olsson

Konklusion

Det skiljer 1,8 ton socker per hektar mellan Danmark och Sverige – till dansk fördel för att vara helt tydlig. Detta som rullande femårsvärde år 2016. Den skillnaden har sin förklaring. Här presenteras version 1.0.