indhold

Yttre betkvalitet vid sen upptagning – effekter direkt och vid lagring

Robert Olsson, Anders Rydén
Robert Olsson, Anders Rydén

Konklusion

I samband med lagringsförsöket på Jordberga Gård hösten och vintern 2006/2007 gjordes det yttre kvalitetsbedömning på de upptagna betorna. Vad betydde den för lagringsekonomin och vad kostade spillet?