KIRSTEN KLITGAARD

Bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Projekt- og personaleledelse; innovation og produktudvikling; salg, marketing og kommunikation; fagkompetencer inden for bl.a. planteproduktion, økonomi og virksomhedsledelse.

Øvrige ledelses- erhverv:

pt ingen

Stilling:

Afdelingschef

Født:

26/08/1958

Indtrådt i bestyrelsen:

15/03/2012

Udpeget af:

Uvildigt medlem

Genvalg har fundet sted:

10/03/2022

Udløb af valgperiode:

15/03/2023

Aldersgrænse:

75 år

Anses medlemmet for uafhængigt:

Nej