OLA JOHANSSON

Bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Uddannet Lantmästare/Agronom, virsomhedsledelse, organisation

Øvrige ledelses- erhverv:

Bestyrelsesmedlem i Svenska Betodlarna

Stilling:

Selvstændig landmand

Født:

17/02/1978

Køn:

1

Indtrådt i bestyrelsen:

18/06/2014

Udpeget af:

Svenska Betodlarna

Genvalg har fundet sted:

10/03/2022

Udløb af valgperiode:

15/03/2023

Aldersgrænse:

75 år

Anses medlemmet for uafhængigt:

Ja