OLA JOHANSSON

Bestyrelsesmedlem

Särskilda färdigheter:

Uddannet Lantmästare/Agronom, virsomhedsledelse, organisation

Övriga förvaltningsberättelser:

Bestyrelsesmedlem i Svenska Betodlarna

Stilling:

Selvstændig landmand

Born:

17/02/1978

Kön:

1

Utsedd till styrelsen:

18/06/2014

Utnämnd av:

Svenska Betodlarna

Omval har ägt rum:

10/03/2022

Udløb af valgperiode:

15/03/2023

Åldersgräns:

75 år

Är medlemmen ansedd oberoende:

Ja