Innehåll

Bejdsning mod rodbrand i sukkerroer

423-2021, Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

Svampebejdsning med Tachigaren og Vibrance SB er undersøgt i tre forsøg. Angrebene har været mere alvorlige end i de tidligere års forsøg – således er i gennemsnit 13% af planterne i ubehandlet angrebet med rodbrand i den første registrering og 31% af planterne i den anden registrering i begyndelsen af juni, hvilket har givet anledning til relativt store plantetab. De store plantetab har ført til ret høje og statistisk signifikante merudbytter i 2021 forsøgene. Flere års forsøgsresultater viser at bejdsning med Tachigaren medfører bekæmpelse af rodbrand og højere endelige plantetal. Der er opnået varierende merudbytte med tendens til 1 pct. i gennemsnit over årene.

Conclusion

Fungicide seed treatments with Tachigaren and Vibrance SB has been studied in three field trials. The infestations have been more severe than in previous years’ experiments – thus an average of 13% of the plants in untreated are attacked by damping off in the first registration, and 31% of the plants are attacked in the second registration in early June. This has resulted in relatively large plant losses. These large plant losses have led to relatively high and statistically significant additional yields in the 2021 trials. Several years of trial results with Tachigaren show reduction in damping off and higher final plant numbers. Variable yield increase has been obtained with a tendency of 1 per cent increase in average over the years.