Innehåll

Betodlaren nr. 1 från 2006 – del 2

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 2006 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Demonstrationsförsök av sanerande grödor 2005
– Lagringsduglighet och odlingsplatsens betydelse
– Betupptagningen – en del av odlingsconceptet