Innehåll

Betodlaren nr. 2 från 1989 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 1989 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Hur klarar man av betogräset på kontinenten?
– Jordbrukets miljöpåverkan – en het fråga
– Hög avkastning i sortförsöken med sockerbetor 1988
– Om svamp- och skadedjursförekomsten i sockerbetor i Skånska bördighetsförsök
– Är det möjligt att förutsäger rotbrandsangrepp?
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.