Innehåll

Betodlaren nr. 2 från 1993

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 1993 publicerades artiklar kring ämnen:
– Längre kampanjer – vad innebär det?
– Skånes bönder klarar sig ej utan bevattning
– Betornas svar på bevattning torrsommaren 1992
– Radmyllning på frammarsch också i Sverige
– Samarbetskommitténs verksamhet 1993