Innehåll

Betodlaren nr. 3 från 2002 – del 2

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 2002 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Stubbearbetning – mängden halm spelar ingen roll
– Öka skörden med mer vall – Vallens värde varar
– Rödklöver som mellangröda sätter turbo på betorna