Innehåll

Betodlaren nr. 4 från 1991 – del 1

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 1991 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Nya sorter visade mycket goda resultat i 1990 års sortförsök
– Kvävegödselmedel till sockerbetor
– Fältanpassad kvävegödsling
– Ogräsbekämpningen fungerar allt bättre