Innehåll

Det finns mer att hämta!

Robert Olsson

Konklusion

Sista meningen på NBR:s vintermöte, på Betodlarnas distriktsmöten, på Danisco Sugars marsmöten och på IIRB:s vinterkongress i Bryssel var densamma: Det finns mer att hämta från sockerbetsgrödan! Och det mesta sitter i starten och avslutningen. Betodlaren nr. 1, 2008