Innehåll

Ge Aphanomyces 2011 – angrepp och sortval

Åsa Olsson

Konklusion

Under 2011 blev sådden relativt utdragen och pågick under så gott som hela april. Det var framförallt i de sent sådda fälten som vi senare kunde konstatera att det fanns betor angripna av Aphanomyces