Innehåll

Lagringen afhænger af dig, din jord og din roesort

Robert Olsson

Konklusion

Det koster sukker at lagre sukkerroer. Hvor meget, afhænger først og fremmest af dig og hvordan du høster og lagrer. Men også dyrkningsforholdene har betydning. Endelig kan roesorten spille en rolle, men kun ved lagring i længere tid og under varme forhold.