Innehåll

Livskraftigt frö i stocklöpare

Robert Olsson

Konklusion

I mitten på juni 2007 upptäcktes stocklöpare i oväntad hög frekvens i fält sådda med sorten Rasta. Efter undersökningar av Syngenta Seeds visade sig orsaken vara inkorsning av pollen från vildbetor i en av utsädesodlingarna i Frankrike. Beroende på andelen frön från aktuell fröodling uppgick antalet stocklöpare till 50-500 per hektar. Betodlaren nr. 3, 2008