Innehåll

Ny insektbejdsning, Mundus Forte

Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Det nye insektbejdsemiddel Mundus Forte tilbydes i udvalgte sorter til 2012. Effekten af Mundus Forte kan sammenlignes med Gaucho.

Der er gennemført 21 forsøg med Mundus Forte og Gaucho i perioden 2006-2011. Derudover er der foretaget markobservationer ved prøvedyrkning af roefrø bejdset med Mundus Forte 2011.

Der er opnået lidt højere plantetal med Mundus Forte. Angreb af skadedyr har generelt været svage i forsøgene, hvilket vanskeliggør sikre konklusioner. I enkelte forsøg har der været kraftige angreb og konklusioner herudfra er vægtet.

Til bekæmpelse af springhaler, trips, runkelroebiller og bedefluelarver viser Mundus Forte at have effekt på niveau med Gaucho.

På svage angreb af bedelus i 2007 og 2009 viser Mundus Forte effekt på niveau med Gaucho, og der er ikke observeret forskel i virketid. Under specielle tørre forhold i 2008, var angreb af bedelus meget kraftige, og Mundus Forte viste effekt og virketid på niveau med Gaucho.

Merudbyttemæssigt må det ligeledes vurderes at Mundus Forte er på niveau med Gaucho.