Innehåll

SBU-rapport från 1994 del 2 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1994 en studie kring ogräsbekämpning – nya produkter och kombinationer, kort om Betanal progress OF, Goltix Trippel och DPX 66037, demonstrationsförsök – minskad kemisk bekämpning, ogräsbekämpning genom flamning samt ogräsharvning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.