Innehåll

SBU-rapport från 1996 del 1 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1996 en studie kring skydd mot skadeinsekter under uppkomstfasen, praktisk provning av nya betningsmedel mot insekter – 1, praktisk provning av nya betningsmedel mot insekter – 2, skydd mot skadesvampar under uppkomstfasen, praktisk provning av nya betningsmedel mot svampsjukdomar, bladlusbekämpning med Aztec samt minskad virusspridning genom betning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.