Innehåll

Sensorbaserade tillväxtmätningar i sockerbetor

Otto Nielsen

Konklusion

Som odlare är det viktigt att veta hur bra ens gröda växer. Att veta att allt är som det ska vara. I betodlingen beskriver vi oftast tillväxten genom tre nyckeltal: datum för uppkomst, datum för radtäckning och avkastning.