Innehåll

Storskalaforsøg med gradueret tildeling af kvælstof

Otto Nielsen, NBR
ON_SNR3-2022

Konklusion

NBR gennemfører i samarbejde med GPS Agro igen i 2022 undersøgelser på Førslev Gods med gradueret tildeling af kvælstof (foto 1). I 2021 blev to principper for tildeling sammenlignet, mens vi i år kvantificerer effekten af tre kvælstofniveauer i 18 delområder indenfor en mark på knap 39 ha. Tildelingskortet (figur 1) er udarbejdet af GPS Agro med henblik på at afklare, hvor meget kvælstofeffekten varierer indenfor marken.