Innehåll

Udpluk fra IIRB-kongressen 2016

Desirée Börjesdotter

Konklusion

I midten af februar mødtes NBR med store dele af vores internationale netværk ved den 75. IIRB-kongressen i Bruxelles. Her mødes forskere, rådgivere, dyrkerorganisationer og industrirepræsentanter for at drøfte aktuelle emner indenfor sukkerroedyrkningen.

Årets program fik 280 deltagere fra 23 forskellige lande til kongressen, som indledtes ved at fire inviterede talere præsenterede deres synspunkter fra videnskab, forædling, industri og praksis. De to efterfølgende dage var derefter inddelt i fire hovedtemaer: udbytte-potentiale og tab, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, svampe og skadedyr samt kvalitet og lagring.