Sukkerroeafgiftsfondens formål er at styrke sukkerroedyrkningens udvikling.

Sukkerroeafgiftsfonden er en fond, som i lighed med en række øvrige afgiftsfonde indenfor landbrugs- og gartneriområdet er stiftet og yder tilskud til en række aktiviteter i henhold til bestemmelserne i den lov, som i daglig tale benævnes Landbrugsstøtteloven.

NBR Nordic Beet Research modtager i 2022 tilskud til projekterne “Kortlægning af klimaeffekter i forbindelse med forskellige strategier for håndtering af roetop, halm og efterafgrøder i sædskifter med sukkerroer og produktion af biomasse til forgasning”, “Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen”, ” IPM-bekæmpelse af skadedyr i sukkerroedyrkning” og “IPM-bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroedyrkning”

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning har i 2021 modtaget tilskud til projekterne: “IPM-bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroedyrkning“, “IPM-bekæmpelse af skadedyr i sukkerroedyrkning“, “Jordbearbejdning og anvendelse af autonome redskabsbærere“, “Udvikling af teknikker til præcisionsdyrkning i sædskifter med sukkerroer” samt “Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen“.

Nærmere beskrivelse af projekterne kan ses ved at trykke på projektnavnet.

Resultater fra projekterne bearbejdes løbende og i løbet af 1. halvår 2021 udarbejdes rapporter som kan findes her på siden eller ved søgning under Publikationer. Desuden udgiver NBR hvert år i februar “NBR Faglig beretning” som indeholder resultater fra de forskellige projekter.

Alle resultater stille gratis til rådighed for alle parter og vil være tilgængelige på NBR’s hjemmeside i mindst 5 år. De seneste 5 års resultater kan ses her 2020, 2019, 2018, 2017 og 2016

Sukkerroeafgiftsfonden administreres af:
Danske Sukkerroedyrkere
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V
Tlf. 33 39 40 09
Fax 33 39 41 51
E-mail. ks@lf.dk

http://www.sukkerroeafgiftsfonden.dk/