Sukkerroeafgiftsfondens formål er at styrke sukkerroedyrkningens udvikling.

Sukkerroeafgiftsfonden er en fond, som i lighed med en række øvrige afgiftsfonde indenfor landbrugs- og gartneriområdet er stiftet og yder tilskud til en række aktiviteter i henhold til bestemmelserne i den lov, som i daglig tale benævnes Landbrugsstøtteloven.

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning modtager i 2020 tilskud til projekterne: “Udvikling af ukudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen“, “Udvikling og sammenligning af kulturtekniske metoder i sukkerroedyrkningen“, “Udvikling og optimering af maskintekniske metoder i sukkerroedyrkningen“, “Optimal gødskning af sukkerroer” samt “Forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i sukkerroedyrkningen“.

Nærmere beskrivelse af projekterne kan ses ved at trykke på projektnavnet.

Resultater fra projekterne bearbejdes løbende og i løbet af 1. halvår 2021 udarbejdes rapporter som kan findes her på siden eller ved søgning under Publikationer. Desuden udgiver NBR hvert år i februar “NBR Faglig beretning” som indeholder resultater fra de forskellige projekter.

Alle resultater stille gratis til rådighed for alle parter og vil være tilgængelige på NBR’s hjemmeside i mindst 5 år. De seneste 5 års resultater kan ses her 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Sukkerroeafgiftsfonden administreres af:
Danske Sukkerroedyrkere
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V
Tlf. 33 39 40 09
Fax 33 39 41 51
E-mail. ks@lf.dk

http://www.sukkerroeafgiftsfonden.dk/