Sukkerroeafgiftsfondens formål er at styrke sukkerroedyrkningens udvikling.

Sukkerroeafgiftsfonden er en fond, som i lighed med en række øvrige afgiftsfonde indenfor landbrugs- og gartneriområdet er stiftet og yder tilskud til en række aktiviteter i henhold til bestemmelserne i den lov, som i daglig tale benævnes Landbrugsstøtteloven.

NBR Nordic Beet Research modtager i 2024 tilskud til projekterne “Minimering af sukkerroedyrkningens klimaaftryk”, “Biomasseproduktion og rentabilitet i sukkerroedyrkningen”, “Forekomst af jordbårne svampe og fritlevende nematoder i danske roemarker”, “Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen (IPM)”,”IPM-bekæmpelse af skadedyr i sukkerroedyrkning” og “IPM-bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroedyrkning”.

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning har i 2023 modtaget tilskud til projekterne: “Sukkerroer og klimaforandring – Kortlægning af sukkerroedyrkningens klimaeffekter og muligheder for reduktion heraf”, “Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen”, “Forekomst af jordbåre svampe og fritlevende nematoder i danske roemarker”, “IPM-bekæmpelse af skadedyr i sukkerroedyrkning” og “IPM-bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroedyrkning”,

Afrapportering/faglig beretning af projekterne kan ses her.

Resultater fra projekterne bearbejdes løbende og i løbet af 1. halvår 2025 udarbejdes rapporter som kan findes her på siden eller ved søgning under Publikationer. Desuden udgiver NBR hvert år i februar “NBR Faglig beretning” som indeholder resultater fra de forskellige projekter.

Alle resultater stille gratis til rådighed for alle parter og vil være tilgængelige på NBR’s hjemmeside i mindst 5 år. De seneste 5 års resultater kan ses her 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.

Sukkerroeafgiftsfonden administreres af:
Danske Sukkerroedyrkere
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V
Tlf. 33 39 40 09
Fax 33 39 41 51
E-mail. ks@lf.dk

http://www.sukkerroeafgiftsfonden.dk/