LISA GERMUNDSSON

Bestyrelsesmedlem

Särskilda färdigheter:

19 års erfaring i strategisk kommunikation, erhvervspolitik, virksomhedsudvikling og projektudvikling

Övriga förvaltningsberättelser:

pt ingen

Stilling:

Koordinator, SLU Alnarp

Born:

12/04/1973

Utsedd till styrelsen:

13/03/2013

Utnämnd av:

Uvildigt medlem

Omval har ägt rum:

10/03/2022

Udløb af valgperiode:

15/03/2023

Åldersgräns:

75 år

Är medlemmen ansedd oberoende:

Ja