indhold

Bladsvampevarsling

407-2022, Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Bederust har været den dominerende svampesygdom i 2022 og angreb af meldug er kommet senere end normalt. Cercospora har forekommet i de fleste marker, men på et lavt niveau. Der har været svage angreb af Ramularia i nogle marker. Der blev i varslingstjenesten varslet for første svampebehandling i uge 30 (25.-29. juli) og for anden behandling i uge 33 (15.-19. august).

Conclusion

Rust has been the dominant leaf disease in sugar beets 2022 and attacks of powdery mildew have come later than usual. Cercospora has occurred in most fields, but at a low level. There have been weak attacks of Ramularia in some fields. In the monitoring service, first treatment was notified in week 30 (July 25-29) and for the second treatment in week 33 (August 15-19).