indhold

Lagra torrt

Joakim Ekelöf, Johan Skyggesson

Konklusion

För varje år som går kommer vi ett steg närmre sanningen vad gäller långtidslagring av sockerbetor. Under hösten 2015 utfördes en specialstudie på SLU i Alnarp kring hur frost och fukt samverkar under lagringen. Studien utfördes i klimatkammare och visade att betans ytfukt har stor betydelse för frosttoleransen. Betodlaren nr. 3, 2016