Innehåll

Bejdsning mod rodbrand / Fungiside seed treatments in sugar beet

Anne Lisbet Hansen
423-2017

Konklusion

Roefrø i DK er som standard bejdset med Thiram (6 g TMTD) og Tachigaren (14 g hymexazol), der modvirker tidlige angreb af jordbårne svampe, som giver anledning til rodbrand og væltesyge. I fire forsøg i 2017 er bejdsning med Thiram (0, 6, og 7 g) og Tachigaren (0, 14 og 28 g) undersøgt. I ubejdset kontrol har der i gennemsnit været 7 pct. planter med symptomer på rodbrand, og der er en tendens til, at bejdsningerne har reduceret angrebene. Ligeledes ses en tendens til, at bejdsningerne dels har øget tidlig fremspiring og dels har øget udbyttet med 1-2 pct. I gennemsnit over flere års forsøg er der opnået sikker reducering i rodbrandangreb samt et sikkert højere plantetal, samt en tendens til 1 pct. merudbytte

Conclusion

In DK, sugar beet seed is treated with Thiram (6 g TMTD) and Tachigaren (14 g hymexazole), which protect against early attacks of soil borne fungi. In 2017 in four experiments, Thiram (0, 6 and 7 g) and Tachigaren (0, 14 and 28 g) are studied. Untreated control has in average 7 pct. plants with symptoms of damping off, and the seed treatments tend to reduce the attacks. There is also a tendency for the seed treatments to increase early plant emergence and to increase the sugar yield by 1 pct. On average, over several years of testing, a reduction in damping off and a higher plant number is achieved from the seed treatments. Moreover, a tendency of 1 pct. sugar yield is measured.