Innehåll

Betodlaren nr. 1 från 1994 – del 1

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1994 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Övergång till integrerad odling – vad har odlarna att vinna?
– Miljö- och konsumentkrav – effekter på framtidens betodling
– Miljövänligare ogräsbekämpning – hur då?
– Höga skördar men smutsiga betor i sortförsöken
– Odlingssystem i sockerbetor – en försökssatsning som belyser många problem
– Axplock av resultaten från “Odlingssystem i sockerbetor”