Innehåll

Betodlaren nr. 2 från 2001

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 2001 publicerades artiklar kring ämnen:
– Tidig marktäckning viktigt – utan blast ingen beta!
– Rådgivningsdag i Alnarp – Tema precision
– Test av olika bredsprutningstekniker sida vid sida
– Packning av tunga betupptagare – effekt av sänkt ringtryck