Innehåll

Odlingssystemet och dess betydelse för förekomsten av svampar och nematoder i de nordiska länderna

Åsa Olsson, Lars Persson

Konklusion

I den andra artikeln i denna serie om sockerbetor och odlingssystem gör vi en jämförelse mellan de nordiska länderna.