Innehåll

Reflektansmätning och fotoanalys följer betornas tillväxt

Otto Nielsen, Rebecka Svensson

Konklusion

Hur har mina betor det i dag? Den frågan bör varje sockerbetsodlare ställa sig dagligen om han vill ha hela förklaringen till varför avkastningen till sist blir som den blir. Om betorna har det bra växer de med full kraft varje dag.