Innehåll

Robotbaseret jordbearbejdning til sukkerroer

730-2021, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

• Gentagne overkørsler med autonom redskabsbærer reducerede roevægten i rækken op ad hjulene.
• Det forventes at ovenstående negative effekt kan reduceres vha. hjulmontering og sporløsnere, lettere robot til udvalgte opgaver samt ved at opbygge en stærkere jordstruktur på sigt (aktiviteterne fortsættes i 2022).
• Forskydning af spor (så der ikke køres spor-i-spor) medførte i et anden afprøvning fortsat relativt dybe hjulspor ved første overkørsel og denne metodik vil ikke blive genafprøvet.

Conclusion

• Several passes with autonomous tool carrier reduced beet weight in the row next to the wheels.
• It is expected that the above mentioned effect can be reduced through change of wheels, use of track-looseners, a lighter robot for selected tasks and attempts to build up a stronger soil structure over time.
• Avoidance of track-in-track driving still created relatively deep tracks in another test and this methodology will not be re-tried.