Strategier för sort och platsval, upptagning och lagring vid sen leverans av sockerbetor 2006–2009   Odlingsplatsens betydelse för lagringsdugligheten av sockerbetor 2006–2009   Lars Persson, Åsa Olsson Sammanfattning I detta delprojekt redovisas resultat från undersökningar om odlingsplatsens betydelse för lagringsförluster. Syftet var att studera vad faktorer som näringsstatus i jorden,...
Slutrapport för forskningsprogrammet: Effekten av raps och mellangrödor i sockerbetsväxtföljden Åsa Olsson, Lars Persson, Robert Olsson, NBR, Borgeby Inledning och bakgrund En välplanerad växtföljd lägger grunden för ett uthålligt odlingssystem där jordens långsiktiga bördighet bevaras och varje gröda får de bästa förutsättningarna för att ge hög skörd. Kunskap om de...
Inledning Grön blast hela växtsäsongen är en nyckelfaktor för att få så hög sockerinlagring som möjligt och därmed en hög sockerskörd. Vissnesjuka angriper kärlsträngarna och gör att transporten till delar av bladet blockeras och slutligen dör enskilda partier, vilket resulterar i en socker­förlust för plantan. Inom släktet Verticillium finns det...