Publikationer

Här kan du hitta rapporter och annat utgivet material. Rapporter från 2009 och framåt finns tillgängliga i läsvänligt format här på vår webb. Du kan också ladda ner dem som PDF:er. Rapporter från 2008 och tidigare finns tillgängliga som PDF:er. Rapporterna är skriva på danska eller svenska men inkluderar en sammanfattning på engelska. Du hittar också NBR-material som publicerats i tidningarna Betodlaren och SukkerroeNyt.

Filtrera din sökning

Typ av publikation
Försöksår
Språk
Ämne

Nematoder är kostsamma. De kostar skörd, skördeförluster och renhet. Nematodtoleranta sorter är om man ska vara helt ärlig fortfarande också besvärliga. De kostar mer än normala sorter. Och de sänker ribban för högsta möjliga skörd på nematodfri mark. Med nematoderna är det som det är men nematodtoleranta sorter går att förbättra. Inför fröbeställningen i januari görs en rejäl ommöblering bland sorterna i nematodsegmentet. Uppsidan höjs och nersidan minskas. De två första stegen på den vägen heter Alexina KWS och Lombok. Här synar vi sorterna.

Ska det vara kul måste det hända något. Honnörsorden är precision och kapacitet. Ska det hända något måste det nog också vara kul, om än inte hela tiden. Just nu känns det som det är en hel del på gång på betsidan med potential att förändra, förenkla och förbättra. Det är kul

Inte mindre än fyra nya sorter togs in på 2013 års sortlista. Samtidigt fick sorterna Sabrina KWS och Julietta lämna listan. Julietta blev en riktig långkörare som efter sju år fick lämna plats för två nya NT-sorter, Alexina KWS och Lombok. Det ger totalt elva sorter att välja mellan inför våren 2013. Man brukar säga att bara en kan vara bäst men sett till intäkten per hektar så delas förstaplatsen av sex sorter: Corvinia, SY Muse, Frazze, Rosalinda KWS, Barents och Stinger.

Såning startede tidligt i 2012 ­ omkring 15. marts, hvor varme og tørre forhold gjorde det muligt at forberede såbed. Næsten alle marker var tilsået inden udgangen af marts og gennemsnits sådato i DK blev 24. marts (medelsådatum i Sverige blev den 30 mars). Efterfølgende har temperaturpåvirkning i følsomme vækststadier af roerne bevirket udvikling af mange stokløbere.

Det är inte alltid lätt att vara betodlare. Men heller inte så lätt att bli – och förbli – en bra betsort. Och 2012 gjorde det inte lättare. En betsort granskas noga i sömmarna. Rent konkret i sex försök i fyra upprepningar under tre år. Varje parcell är fyra rader bred och nio meter lång. Uppkomst och skörd mäts på de två raderna i mitten. Till denna grund läggs sedan specialförsök på jordar med jordboende skadegörare som nematoder och Aphanomyces. Därtill lagringsförsök och praktiska försök med fokus på växtsätt, stocklöpningstolerans och upptagningskvalitet.

Plöjningsfri odling har gradvis ökat i Sverige, och har visat sig fungera väl på t.ex. skånska moränjordar. Sockerbetor anses dock ofta ha högre krav på luckring än andra grödor, och att man därför behöver plöja till sockerbetor. Hur är det då egentligen? Passar betor i ett plöjningsfritt odlingssystem? Jag ska i den här artikeln diskutera detta, framförallt med utgångspunkt från de fältförsök som gjorts med plöjningsfritt till sockerbetor.

KWS SAAT AG och Bayer CropScience AG kommer gemensamt att utveckla ett nytt system för bekämpning av ogräs i sockerbetor. Pressreleasen kom den 12 april. Konceptet bygger på framförädling av en sockerbeta som är resistent mot ogräsmedel tillhörande gruppen ALS-hämmare, dit våra lågdosmedel av typen Harmony, Express, Hussar, Broadway och Safari tillhör.

Det är roligt att jobba med en gröda som går framåt – där tekniken utvecklas och skördarna stiger. Och framåt går det därför att det satsas. Det satsas bland betodlare, det satsas av industrin och det satsas av företag och enskilda som tror på betodling.

Betorna växer nu för fullt och snart nog är det dags att börja kontrollera fälten för bladsvampar. I denna artikel redovisar vi erfarenheter från tre års undersökningar av bladsvampsbehandlingar vid olika tidpunkter; tidigt, mitten och sent i augusti och vilka effekter de haft på svamparnas utvecklingshastighet.